ҚР ҰҒА Хабарлары. Биология және медицина сериясы

http://turizm-hit.ru/

Ашытқылар хромосомасының НО локусына бағытталған интеграциялық экспрессиялаушы векторды құрастыру    5-15

Қарқаралы бөріқарақаты өсімдігін (Berberis karkaralensis Korn. et Potap.) in vitro дақылға енгізу   15-20

Қапшағай су қоймасының вирустық əртүрлілігін зерттеу  21-26

Бентонит пен хлорелла негізінде жасалған азықтық қоспаның ауыл шаруашылық малы мен құстар организміне əсері  27-33

Қойдың суперовуляциясын индукциялау жəне эмбриондарының өміршеңдігіне əртүрлі криопротектанттар мен мұздатудың əртүрлі режимдерінің əсерін зерттеу  34-39

Ауылшаруашылығы малдары мен құстарын аралас ішек инфекциясынан емдеуде жəне оның алдын алу үшін қолданылатын пробиотиктің реактивирлеуші жəне сəуле ауруларына қарсы белсенділігі  40-46

Хитин-глюканды кешені мен хитозан олигосахаридтің бидай өскіндеріндегі β-1,3-глюканаза жəне хитиназа белсендідлігіне əсері  46-53

Балқаш шөл аймағындағы оба ошағының Балқаш көлінің оңтүстік жағалауында сұр егеуқұйрықтың (Rattus norvegicus) пайда болуы жайында  54-58

Ревматизмдік безгек аясында миастения дебютінің клиникалық жағдайы  59-62

Оңтүстік Қазақстан облысының аймағындағы өзен арналарының экологиялық ахуалын зерттеу  62-67

Сүтті-өсімдік негізіндегі өнімнің оптималды температурасын жəне жылумен өңдеу ұзақтығын анықтау  67-72

Диборид наноұнтақтарын синтездеу  73-77

Ауыл шаруашылық малына арналған бентонит пен хлорелла негізінде жасалған азықтық қоспа  78-84

Қартаю кезіндегі қанның биохимиялық көрсеткіштеріне өсімдік препараттың əсері  85-89

Əртүрлі кендер мен концентраттар үлгілерінен СЖЭ биосілтісіздендірудің мүмкіндіктерін зерттеу  90-95

Əртүрлі кендер мен концентраттар үлгілерінен СЖЭ биосілтісіздендірудің мүмкіндіктерін зерттеуя  96-106

Қаратау өңірінің су маңы құстары, олардың таралуы мен əралуандылығы  107-110

Манғыстау облысының бақылау порттарында орнитофауна өкілі қанаттылардың зерттеу жағдайы  111-118

In vitro жəне in vivo жағдайында өсімдік текті жаңа вирусқа қарсы «Флавовир» препаратының терапиялық жəне профилактикалық белсенділігін бағалау  118-126

Колоректальды ісіктің дамуына р16 жəне SEPT9 гендері метильденуінің əсерін талдау  127-137

Қаракөл қозысы тері құрылымының салыстырмалы морфологиясы  138-143