ҚР ҰҒА Хабарлары. Биология және медицина сериясы

http://turizm-hit.ru/

Зайсан ойпатындағы кайнозой дəурінің палеонтологиялық зерттеулерінің тарихы жөнінде    5-13

TOR/S6K сигналдық жүйесінің бидай тұқымның өнуі кезіндегі қызметі    14-23

Қартайып бара жатқан организмдегі когнитивті қызметтің өзгеруін зерттеу    24-27

ФС-1 дəрінің E.coli цитоплазмалық мембранаға əсері    28-33

«Көлсай көлдері» мемлекеттік ұлттық табиғи бағы көлдері фитопланктоны (Күнгей Алатауы, Қазақстанның Оңтүстік Шығысы)    34-40

Шелек тоған шаруашылығында тісті (көксерке) шабақтарын өсірудің ерекшеліктері    41-49

Бекіре балықтарын тұқы өсіруге бейім тоғандарда өсірудегі өнімділік потенциалын бағалау   50-56

Солтүстік Тянь-Шанда мекендейтін қарыстаушылардың (Lepidoptera, Geometridae) маусымдық ұшу динамикасы    56-63

Манғыстау облысы шеңберінде Каспий теңізінде фитопланктонның құрамы мен биосалмағын зерттеу    64-71

Іле өзені алқабындағы Rheum tataricum L. түрінің таралуы жəне қоры    72-79

Төмпешік жапақтың солтүстік Арал маңындағы реликт қауымдастықтары (Arthrophytum pulvinatum Litv.)    80-88

Каспий теңізінің солтүстік бөлігіндегі фитопланктонның сандық өзгерістері    89-95

Коллекциялық дəрілік өсімдіктердегі Ranunculaceae Juss. тұқымдасының өнімділігі    96-104

Жеткіншектердің ауыз қуысының құрылымына насыбайдың əсері    104-109

Түркістан қаласы мектептері жоғары сынып оқушыларының кейбір физиологиялық көрсеткіштерін анықтау    109-113

Оңтүстік Қазақстан аумағындағы сұр топырақтардың сіңіру кешені жəне транслокация коэффициентін зерттеу    114-119

Ауыз қуысының кілегей қабатына насыбайдың əсері   119-124

Өсімдіктердегі TOR сигнализация    125-137

Бидай тамырына суда еритін полимерлерімен концентірленген микроорганизмдер биомассасын қолданғандағы азотфиксациялаушы бактериялар бейімделуін зерттеу    138-143

Биотехнологиялық жолмен асханалық шараптың сапасын жақсарту мүмкіндігін зерттеу    144-149

Сыра бөліндісінен ксилитті синтездеу процесін зерттеу    150-154

Оңтүстік Қазақстан өңіріндегі дəрілік өсімдіктердің мал азығындағы рөлі    155-158

Қоза-паядан сорбит алу процесін зерттеу    159-163

Оңтүстік Қазақстан облысында ұй мысықтарындағы цестодоздардың ең көп таралуына үй тышқандары мен атжалмандарының рөлі    163-167

Отандық жəне шетелдік қошқарлардың генотиптерінен алынған ұрпақтарының жүн өнімділігі мен жүн сапасы    168-172

Қант соргосының биологиялық ерекшеліктері    173-175

Ірімшіктің сапасын жақсартудағы биоашытқылардың ферментативтік белсенділігін арттырудың маңызын зерттеу    176-179

Жүктіліктің физиологиялық ағымы кезінде плацентаның морфоқұрылымдық көрсеткіштерінің адам ұрығының жағдайын бағалаудағы маңызы    180-182

Түркістан қаласындағы жоғары сынып оқушыларында өкпенің тіршілік сиымдылығының мектепаралық салыстырмалы көрсеткіштері    183-188

Түркістан қаласы жоғары сынып оқушыларының артериялық қысым көрсеткіштерін зерттеу    189-192

Экспериментальдық жануарлардағы гипертония мен қантты диабет кезінде кардиомиоциттердің митондриальдық фракцияларындағы белоктар тотығуының бұзылыстары    192-196

Дəлелді медицина қағидаларына негізделген мейірбикелік үрдіс    197-199

Chartolepis intermedia boiss. жəне Peganum harmala L. өсімдіктерін фармакогностикалық зерттеу    200-204

Алғашқы жерсіндіру сирек кездесетін эндемдік түр Rhaponticum karatavicum Rgl. et schmalh. Орталық Қазақстан жағдайынды   205-210