ҚР ҰҒА Хабарлары. Биология және медицина сериясы

http://turizm-hit.ru/

Каспий теңізінен бөлініп алынған ашытқы культураларының мұнайтотықтырғыш белсенділігін бағалау    5-10

Қапшағай суқоймасындағы көксерке (Sander lucioperca)балығының тұқымдылығы   11-16

Бөлініп алынған азотфиксациялаушы цианобактериялар штамдарының идентификациясы   16-21

Оңтустік Қазақстан облысындағы Allochrusa gypsophiloides (Regel) Schischk. табиғи популяциясының заманауи жағдайын бағалау    22-29

Бұршақтың каллусты дақылдарынан лектиндердің бөлініп шығу шарттарын оңтайландыру   29-34

Қазақстан Республикасында полисахаридтер алу үшін өнеркәсіптік және ауылшаруашылық қалдықтарды қолдану    35-39

Моносахаридтер алу мақсатында қоза-паяны химиялық гидролиздеу процесін зерттеу   39-43

Жайық өзенінің атыраулы каналдарының зоопланктоны «Ақжайық» табиғи қорығы   44-48

Полиэлектролит/жоғарғы беттік -белсенді заттар композициясы және ауа/су фазалар бөлінген шекарасында олардың іс-әрекетіне әртүрлі факторлардың әсерін зерттеу    49-54

Картоптың клеткалық культурасына Fusarium solani саңырауқұлагының культуралды сүзіндісімен in vitro жағдайында селекция   55-63

Оңтүстік Қазақстан аймағында сұрыпталған грек жанғагының (Juglans regia L.) помологиялық ерекшеліктері мен макро- және микроэлементтерінің мөлшері    64-69

Солтүстік және Орталық Каспий фитопланктонының құрылымы   70-77

Бидай өсімдігіндегі Р-1,3-глюканаза және хитиназа белсенділігіне фузар қышқылының әсері   77-83

Поли-изопропилакриламид микрогельдер және оның туындысының қасиеттеріне температура, рН жэне басқа факторлардың әсерін зерттеу    84-88

Өсімдіктерді қорғау және өсуін қалыптастыру үшін биопрепараттар алу және зерттеу  89-93

Лимфа тамырларынан бастау алатын рефлекстерден лимфа ағынының өзгеруі  94-98

Егеуқұйрықтың ішкі мүшелерінің лимфа түйіндерінщ жиырылу белсенділігі  99-102

Ластану жағдайында Miscanthus x giganteus-тің физиологиялық және биохимиялық ерекшеліктері  102-109

Шу-Іле тау аралығындағы негізгі ботаникалық аумақтардың ерекшеліктерін көрсету  109-114

Алматы қаласының Орталық мәдениет және демалыс саябағы флорасынның анализі  115-121

ЭМ-ассоциациясын құру үшін перспективті, биоүйлесімді бактерияларды зерттеу және іріктеу  122-128

Кетпен жотасының шығыс бөлігіндегі жойылып бара жатқан сирек эндемиктік, субэндемиктік өсімдік түрлеріне экологиялық сараптама жасау  129-134

Биологиялық белсенді заттардың көзі ретінде Bacillus subtilis микроағзалар штаммдарының ферментативті белсенділігін және культивирлеу жағдайларын зерттеу  135-139

Клеткалық селекция әдісімен картоптың құрғақшылыққа төзімді жаңа линияларын алу  140-147

Сыра үгіндісінің тұндырмасын шикізат ретінде қолданып микроағзалардың ферменттерін зерттеу  147-152

Бидай дәніндегі а-амилаза ингибиторыньщ сандық өзгерісі және гормоналды реттелуі  153-158

Сайрам ауданында алмұрт ағаштарының өсуіне минералды тыңайтқыштардың әсері  158-163

Бидайдың қалыпты жағдайдағы және Fusarium graminearum фитопатогенді саңырауқұлағының дақылдық сүзіндісімен эсер еткендегі Р-1,3-глюканазаның белсенділігі мен изоферменттік құрамының ерекшеліктері  164-171

Fusarium solani-мен зақымдану барысында картоп Р-1,3-глюканазасы мен хитиназасының қорғаныс жауабына қатысуы  172-178

Әр түрлі қоректерде өсірілген бахтах (Parasalmo mykiss) шабақтарының биохимиялық жағдайын бағалау  178-185

Картоптың отандық сорттарының іріктемелі линияларының тұздануға төзімділігін бағалау  186-192

Бахтах (Parasalmo mykiss) шабақтарының кейбір мүшелерінің биохимиялық көрсеткіштеріне өсіру жағдайының әсері  193-200

Күн фотомодульдерін компьютерлік жинақтау және фотоэлектрлік жүйедегі көлеңкелеу эффектісін бейнелеу  200-206