ҚР ҰҒА Хабарлары. Биология және медицина сериясы

http://turizm-hit.ru/

Қала топырағында коррозиялық-қауіпті бактериялардың дамуына эсер ететін факторларды зерттеу    5-8

30 тәуліктік ғарышқа ұшу кезіндегі тышқандардың ішек лимфоидты түйіндерінің улпасының жағдайы    9-12

Республикамыздың ұлттық қазынасының объектісі - патогенді емес микроорганизмдер коллекциясы    13-17

Биосфераның және адамзаттың тұрақты дамуының заманауи концепциялары    18-25

Балқаш өңірінің оңтүстігіндегі Podoces panderi ilensis репродуктивті циклінің ерекше ерте басталуы  - Қазақстанның құс тектілерінің жалғыз эндемигінің ауыспалы ауа райы-климаттық жағдайға адаптивті үндеуі (III бөлім)    26-40

Қызыл мияның дәрілік маңызы, кулинарияда пайдалану, өсіру ерекшелігін зерттеу    41-46

Балқаш саңырауқұлағы немесе шампиньоны - Agaricus balhaschensis Sam et Nam sp. nov. жіпшелеріне жүргізілген жарық микрохимиялық реакциясы    47-50

Қант құмайының (Sorghum Sacchartum L. PRES.) цитоплазмалық аталық стерильділік (ЦАС) негізінде F! гибридті тұқымдарын алу     50-55

Микробиологиялық референс -зертханалар: антибиотиктік резистенттілікті алдын-алудың тиімді механизмі    56-63

Экологические проблемы Каспийского моря и их влияние на социально-экономическое развитие    64-67

Гептилмен ластанған қазақстандағы топырақтардың микробтарының құрылымдық қоғамдастығын зерттеу    68-72

Қазақстан Алтай тауларындағы Rhaponticumcarthamoides (Willd.) Iljin ләзіргі жағдайларымен щикі зат қоры    72-78

Солтүстік Тянь-Шань қарыстаушыларының (Lepidoptera, Geometridae) биотопта таралуы    79-85

Қатерлі ісіктерде гомеопатияның жаңа технологиялық ақпараттарын зерттеу    98-101

Биоремедиация - мұнай және мұнай өнімдерімен ластанған топырақтардың қайта қалпына келтірудің негізі (әдеби шолу)    101-107

Mesorhizobiumcicer Ю-2О Сақтау кезінде ноқаттың түйнекті бактериясы клеткаларының тіршілік ету қабілеттілігіне және азотфиксациялау белсенділігіне «Ризовит-АКС» препаративті түрлеріне    108-114

Жасымықтың Rhizobium leguminosarum Б-1 түйнекті бактериялар штамын өсірудегі қолайлы ортаны таңдау    115-120

Микроорганизмдер консорциумдары - микробиологиялық өндірістің ерекше сәтті жолы (жалпы шолу)    121-129

Алматы облысында өсетін  қытайбұршақ өсімдігін зақымдайтын фитопатогенді саңырауқұлақтардың микробиологиялық және молекулярлық-генетикалық сипаттамасы    129-136

Әртүрлі экологиялық жағдайларда өсетін астық дақылдарының саңырақұлақ ауруларының қоздырғыштарына қарсы экстремофильді актиномицеттердің антагонистік қасиеттерін зерттеу   137-144

Алматы облысындагы майда суқоймалардың жазғы зоопланктонының сапробиологиялық мінездемесі (2011-2014 жж.)    144-155