ҚР ҰҒА Хабарлары. Биология және медицина сериясы

http://turizm-hit.ru/

Бағалы белгілерімен жаздық рапстың екі еселенген гаплоидтарын алу           5-11

Гоби өсімдіктерінің тамыр жүйелері      11-22

Қазақстанның Іле-Балхаш аридтық аймағының табиғи субстраттарынан бөлініп алынған актимицеттердің антифунгалды қасиеті       23-27

Еділбай тұқымды қойларға молекулалы-генетикалық талдаулар жүргізу      27-33

Коллекциялық үрмебұршақ үлгілері туқымының морфологиялық және биохимиялық сипаттамасы       33-41

Plcea abies және Illicium anisatum сулы-спиртті экстрактілердің антивирустық қасиеті   42-47

Пиренофорозға Pyrenophora tritici-repentis төзімді бидай үлгілерінің молекулалық скринингі   48-56

Молекулалық маркерлердің көмегімен бидайдың сары және қоңыр тат ауруларына төзімді ген тасымалдаушыларын идентификациялау   57-63

«Бурабай» ұлттық паркіндегі флорасына қазіргі бағалау: флористикалық аспект   64-70

Daucus carota L. зардаптайтын саңырауқұлақ түрлерінің биологиялық ерекшеліктері   71-77

Фенетикалық жіктеу негізінде қаракөл қозылары түр-түстерінің дәстүрлі бонитировка «кемшіліктерін» айқындау   77-81

Айраннан дайындалатын дәстүрлі ұлттық тағам - құрттың химиялық құрамы және қоректік маңызы   81-86

Күздік бидай сорттарынан қатты қара күйеге (Tilletia сarries) төзімді Bt10 генінің тасымалдаушыларын молекулалық маркерлер арқылы идентификациялау    86-91

Соя өсімдігінің анатомиялық көрсеткіштеріне мульчирлейтін пленканың әсері   92-98

Сырдария-Қаратау өңіріндегі биоалуантүрлікті арттыру мәселелері   99-102

Студенттердің экологиялық білімін арттыруда инновациялық технологияларға бағытталған педагогикалық шарттар   103-108

Күкірт және леонардиттің әсерінен қызанақтың (Solanum lycopersium) фосфорды сіңіруін зерттеу   109-113

Алакөл көлдер жүйесіндегі ихтиофаунаның қалыптасуы туралы деректер   114-120

Қазақстанның Оңтүстік-Шығысында орналасқан Үлкен және Кіші Алтай көлдерінің сутүбі құрылымының қоректілігін бағалау   120-123

Қаратау жотасының кейбір су көздерінің альгофлорасының таксономиясы жайлы мағлұматтар (Орталық Қаратау)   124-127

Шошқалы көлінің ихтиофаунасының қазіргі кездегі жағдайы және балық өнімділігін жоспарлау бойынша ұсыныстар беру   127-131

Алакөл көлдер жүйесіндегі сазанның қорын қалпына келтірудің жолдары   132-136

Оңтүстік Қазақстандағы балық өсіру шаруашылығында дафния магнаны өсірудің тәжірибесі   137-144

Оңтүстік қазақ мериносының күйік тұқымішілік типі малдарының шаруашылық және пайдалы белгілердің өзара байланыстылығы        144-147

Орталық және Солтүстік-Шығыс Қазақстанның айрықша қорғалатын табиғи аймақтарының афиллофора саңырауқұлақтары: түрлік және таксондық құрамы, бағалы түрлерінен штамдар коллекциясын жасау және молекулалық-гендік верификациялау  148-153

Қазақстанның Орталық және Солтүстік-Шығыс аймағында орналасқан айрықша қорғалатын табиғи аймақтардың агарика саңырауқұлақтары: штаммдар коллекциясын құру және молекулалық идентификациялау   154-161