Редакция алқасы:

Б а с    р е д а к т о р

 ҚР ҰҒА академигі  Ж. А. Арзықұлов

 Р е д а к ц и я   а л қ а с ы:

Абжанов Архат  проф. (Бостон, АҚШ), 

Абелев  С.К. проф. (Мәскеу, Ресей), 

Айтқожина Н.А. проф., академик (Қазақстан) 

Акшулаков С.К. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)  

Алшынбаев М.К. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)  

Березин В.Э.,  проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)  

Бисенбаев А.К. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)  

Бишимбаева Н.К.  проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)  

Ботабекова Т.К.  проф., корр.-мүшесі (Қазақстан) 

Bosch  Ernesto prof. (Spain) 

Ellenbogen Adrian  prof. (Tel-Aviv, Israel), 

Жамбакин К.Ж. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан), бас ред. орынбасары 

Ishchenko Alexander, prof. (Villejuif, France) 

Қайдарова Д.Р. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)  

Күзденбаева Р.С. проф., академик (Қазақстан) 

Лось Д.А. prof. (Мәскеу, Ресей) 

Lunenfeld  Bruno prof. (Израиль) 

Миербеков Е.М. проф. (Қазақстан)  

Муминов Т.А.   проф., академик (Қазақстан) 

Purton Saul prof. (London, UK)

Рахыпбеков Т.К. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)  

Сапарбаев Мұрат  проф. (Париж, Франция)

Сарбассов Дос  проф. (Хьюстон, АҚШ)

БАС РЕДАКТОР БАҒАНЫ

FacebookTwitterMixxVimeo

Біздің журнал

Күнтізбе

« Маусым 2017 »
Дс Сс Ср Бс Жм Сб Жк
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30