ҚР ҰҒА Хабарлары. Биология және медицина сериясы

 • Chien-Hung Chen, Dos D. Sarbassov.

Өсу факторын ескертетін В (Akt) протеинкиназасы        5-23

 • Алчинбаев М.К.

Эректильдік дисфункция: проблемаларға əйелдер көзімен қарау         24-33

 • Боранбаева Р.З., Абдилова Г.К., Асламбекова Н.А.

Балалардағы гемофилияның ингибиторлы түрлерін емдеу нəтижелілігі         34-38

 • Иващенко А.Т., Ниязова Р.Е., Атамбаева Ш.А., Пыркова А.Ю., Лабейт С., Айсина Д.Е., Юрикова О.Ю., Пинский И.В., Акимниязова А.Н., Байжигитова Д., Мамирова А.А.

miRNA-дың жүрек-қан тамырлар аурулардың дамуына қатысатын нысана гендермен ассоциацияларын анықтау       39-48

 • Сейсенбаевна А.С., Исаченко В.В., Тойшибеков Е.М.

Мұздатылып-ерітілген овариальді ұлпаның өміршеңдігін SCID тышқандарына ксенотрансплантациялау арқылы зерттеу       49-56

 • Кравченко А.П., Токсобаева Г.А., Каусбекова А., Берсимбаев Р.И.

Arabidopsis thaliana өсімдігіндегі tor 1 комплексінің альдегид оксидаза ферментінің белсінділігі мен ген экспрессиясына əсері       57-65

 • Алексюк П.Г., Богоявленский А.П., Алексюк М.С., Молдаханов Е.С., Анаркулова Э.И., Бабенко А.С., Березин В.Э.

Клиникаға дейінгі фармакокинетика адъюванттың "Глабилокс" зерттеу интраназалді түрдеденгізу       66-74

 • Исмаилова Э.Т., Саданов А.К., Шемшура О.Н., Сейтбатталова А.И., Даугалиева С.Т., Каптагай Р.Ж.

Алматы облысында өсетін қызанақ өсімдігінің негізгі саңырауқұлақ ауруларының қоздырғыштарының молекулярлы-генетикалық жəне морфологиялық сипаттамалары       75-81

 • Саданов А.К., Ұлтанбекова Г.Д., Хасенова А.Х., Масирбаева А., Пархатқызы Н., Мырзатай Қ., Есіркепұлы М.

Азотсіңіргіш келешегі бар Frankia туысына жататын актиномицет штамдарын зертханалық жағдайда зерттеу      82-87

 • Саятов М.Х., Қыдырманов А.И., Жұматов Қ.Х., Қарамендин К.Ө., Асанова С.Е., Даулбаева К.Д., Қасымбеков Е.Т., Хан Е.Я., Сүлейменова С.А.

Қазақстан орнитофаунасында құс парамиксовирустарына мониторинг жүргізу (2002–2015 жж.)      88-95

 • Z. S. Kachiyeva1, 2, S. M. Nurmoldin2, N. O. Nakisbekov2

ROLE OF DKK1 GENE POLYMORPHISMS IN DEVELOPING OF JOINT DEGRADATION IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS      96-105

 • Кливлеева Н.Г., Сактаганов Н.Т., Глебова Т.И., Лукманова Г.В., Шаменова М.Г., Саятов М.Х., Онгарбаева Н.С., Қалқожаева М.Қ., Баймухаметова А.М., Амирашева Л.К., Мустафин М.К., Мустафин Б.М., Баисеев Г.А.

2014–2016 жж. Солтүстік Қазақстан өңіріндегі адам жəне шошқалардан А(Н1N1) тұмау вирусын анықтау      106-114

 • Кеишилов Ж.С., Кохметова А.М., Ғалымбек Қ.

Қазақстанның оңтүстік-шығыс аймақтарындағы бидайдың дақ ауруларының мониторингі      115-120

 • Зверев Н.Е., Қалыбаев К.Р., Құрмантаева А.А.

Қазақстанда өсетін популяцияларынан бөлініп шығарылған пісте жемістерін бағалау      121-126

 • Атишова М.Н., Кохметова А.М., Есенбекова Г.Т., Маденова А.К., Галымбек К., Кейшилов Ж.

Бидайдың сары тат ауруына Puccinia striiformis f. sp. tritici төзімділік ген тасымалдаушыларын идентификациялау      127-134

 • Беркімбаева З.А., Мұратова Ф.Т., Джантаева К.Б., Чередниченко О.Г., Сапарғали О., Əмірғалиева А.С., Əбдікерім С.Е., Перфильева А.В., Касимуратова С.А., Жунусова Г.С., Жансүгірова Л.Б., Бекманов Б.О., Хусаинова Э.М.

Антропогенді ластауыштардың Маңғыстау облысы тұрғындарының перифериялық қан лимфоциттерінің геномды бұзылыстарына ықпалы: репарация жəне детоксикация гендері полиморфизмдерінің үлесін бағалау     135-143

 • Джақашева М.Ə., Əбубəкірова А.А., Есімова А.М., Елеманова Ж.Р., Əбілдаева Р.А.

Aspergillus awamori F-RKM 0719 мицелиалық саңырауқұлақты культивирлеудің салыстырмалы сараптамасы      144-150

 • Жайлыбай К.Н.

Алматы қаласының ауа бассейнін жақсарту, аптап ыстықтан қорғау мəселелері жəне қалада қандай ағаштарды көбірек өсіру керек     151-157

 • Заядан Б.К., Усербаева А.А., Сарсекеева Ф.К., Садвакасова А.К., Болатхан К.

Cyanobacterium sp. IPPAS В-1200 штамының клеткаларында липидтің жинақталуына қоректік ортадағы əр түрлі азот концентрациясының əсерін зерттеу     158-164

 • Джақашева М.Ə., Рысбаева Г.С., Есімова А.М., Нарымбаева З.Қ., Елеманова Ж.Р.

Aspergillus awamori штаммының жоғарыбелсенді комплексті продуценттерін пектолитикалық ферменттерді алу үшін селекциялау     165-173

 • Ибраимова Ж.K., Кудасова Д.Е., Айткулова Р.Э., Абубакирова А.А., Елеманова Ж.Р.

Биотехнологиялық əдісімен абиотикалық стресге төзімді гибридті петунияны алу     174-179

 • Капышева У.Н., Смагулова З.Ш., Бахтиярова Ш.К., Ауезханова А.С., Талгатов Э.Т., Жаксымов Б.И.

Кадмий хлоридімен интоксикациялау кезіндегі гибридтік энтеросорбенттердің тəжрибелік жануарлар қанының биохимиялық көрсеткіштеріне протекторлық əсері     180-184

 • Сəрсенбаев Б.Ə., Кіршібаев Е.А., Байсеитова Г.А., Камұнұр М.

Қазақстанның оңтүстік шығысының жағдайындағы қант құмайы сорттарының кейбір ерекшеліктері     185-192

 • Ибраимова Ж.К., Кудасова Д.Е., Дауылбай А.Д., Лесбекова С.Ж., Абильдаева Р.А.

Пробиотикалық Bacillus subtilis пайдаланып, шошқалар үшін біріктірілген сүрлем алу     193-199

 • Мека-Меченко В.Г.

Іле Алатауының шектелген аймағындағы сұр суыр – Marmota baibacina мониторингі     200-208

 • Рсалиев А.С., Асраубаева А.М., Байгутов М.Ж.

Ақ ұнтақ жəне теңбіл даққа төзімді арпа сорттары мен линияларының шаруашылықтық құнды белгілері     209-215

 • Елеманова Ж.Р., Дауылбай А.Д., Сарсенбай Р.М., Қудасова Д.Е.

Биотехнология негізінде алынған функционалды тамақтануға арналған аралас ашытқысы бар сүт қышқылды өнімдерді зерттеу     216-221

 • Сейтбатталова А.И., Шемшура О.Н., Қаптағай Р.Ж., Исмаилова Э.Т.

Дала жағдайында саңырауқұлақ ауруларына қарсы қызанақтардың төзімділігіне сайсағыз сығындысымен тұқымдарды егіс алды өңдеу кезінде əсері     222-227

 • Темрешев И.И., Есенбекова П.А., Сагитов А.О., Мухамадиев Н.С.

Қазақстан Республикасының Алматы облысындағы азықтық дақылдар егістігіндегі гемеробий фаунасынан мəліметтер    228-234

 • Мухамеджанова А., Шалахметова Г.А., Əліқұлов З.

Сырттан берілген молибденнің in vivo жағдайында қойдың сүті мен бауырындағы ксантиноксидазаға əсері    235-241

EDITOR IN CHIEF

FacebookTwitterMixxVimeo

Our Journal

Calendar

« February 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29